Đào tạo âm nhạc

Khóa học Nhạc Lý, Ký - Xướng Âm

( 01-09-2015 - 10:23 AM ) - Lượt xem: 3851

Học Ký - Xướng Âm tốt nhất ở Bình Dương

NỘI DUNG KHÓA HỌC NHẠC LÝ, KÝ - XƯỚNG ÂM TỐT NHẤT TẠI TRUNG TÂM ÂM NHẠC MARIA BÌNH DƯƠNG

Lưu ý: Để biết thêm thông tin xin liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ nội dung học môn Nhạc lý, Ký - Xướng âm, tham khảo lớp học, lấy chương trình học, hoặc đăng ký.

Điện thoại tư vấn và hỗ trợ học tập: 0914.735.725 - 0978.453.623

nhắn tin

Họ tên*:

Địa chỉ*:

Điện thoại*:

Email*:

Tiêu đề*:

Nội dung*: